X
تبلیغات
رایتل

پست هفدهم ...

چهارشنبه 14 آذر 1386 ساعت 03:24 ب.ظ

با سلام خدمت دوستان 

امروز می خوام درباره یه موضعی صحبت کنم که خیلی وقته می خواستم بگم ، ولی به دلایلی نمی شد

بدون هیچ مقدمه ای شروع میکنم ؛

کارشناسا میگن :

در بین حیوانات ، گوسفندها از یک جهت به انسانها شباهت زیادی دارند

گوسفندها ، مثل انسانها عاشق جفتشون میشن

و اگه ازجفتشون دور باشن ، دلتنگ میشن  . و اگه از دستش بدن افسرده میشن

جالبتر هم اینه که مثل بیشتر آدما بعد از چند وقت افسردگی عشقشون رو فراموش میکنن

و میرن سراغ یکی دیگه.

 

توضیح خودم: حالا تصور کنید که یه گوسفند چطور عاشق میشه ...

من یه چیزایی رو سرهم کردم ... براتون میگم تا استفاده ببرید

 

آقا گوسفنده یه خانم گوسفندی رو تو چراگاه میبینه و یک دل نه  صد دل عاشقش میشه

شبا خوابش نمی بره و همش تو فکرشه .

هر روز میره سر راهش سبز میشه و ...

بالاخره با هم جور میشن و کلی با هم کیف میکنن

از اس.ام.اس بازی گرفته تا ... چت کردن تا نصفه شب

آقا گوسفنده میگه ؛ تو بهترین گوسفند تو چراگاهی و ...

خلاصه هی واسه هم خالی می بندن

تا اینکه یه روز خانم گوسفنده ، آقا گوسفنده رو ترک میکنه و می ره.

گوسفند بیچاره افسردگی میگیره و گوشه نشین میشه

و زیر لباش ترانه دیدی گفتم رو زمزمه میکنه

تا اینکه بعد از چند وقت میگه :

به درک که رفت ... اون لایق من نبود  و میره سراغ گوسفندای دیگه 

تا اینکه با یه گوسفند دیگه آشنا میشه و بهش میگه تو اولین گوسفند و آخرین گوسفند دهکده قلبم  هستی ...

غافل از اینکه یه گوسفند دیگه واسه از دست دادن جفتش داره پرپر میزنه

نظرات (22)
یکشنبه 14 بهمن 1386 ساعت 05:00 ب.ظ
تو می‌توانی؟
من سال‌های سال مُردم
تا اینکه یک دم زندگی کردم
تو می‌توانی
یک ذره
یک مثقال
مثل من بمیری؟
(قیصر امین پور)

. . . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
. . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
. . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
. . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . ***
*******. . . . . . . . .**
.*******. . . . . . . . *
. ******. . . . . . . . * *
. .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . .*. . . . . *
. . . . .****.*. . . .*
. . . *******. .*. .*
. . .*******. . . *.
. . .*****. . . . *
. . .**. . . . . .*
. . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . **
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
امتیاز: 0 0
جمعه 30 آذر 1386 ساعت 12:06 ب.ظ
سلام دوست گلم.
امیدوارم شاد و سرحال باشی...
وبلاگم به مناسبت یلدا آپ شد...
منتظرت هستم...
عیدتون مبارک. یلدای شادی داشته باشید...
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 28 آذر 1386 ساعت 08:47 ب.ظ
سلام...
روز نهم ذی الحجه روز عرفه و از اعیاد عظیمه است اگرچه به اسم عید نامیده نشده است...!
اعیاد قربان تا غدیر را نیز پیشاپیش تبریک میگم...
التماس دعا...
یاعلی
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون ...
عید شما هم مبارک باشه ....
راستی ممنون از اینکه اون بیت رو به یادم آوردی
یکشنبه 25 آذر 1386 ساعت 11:20 ب.ظ
سلام آقای مسلم خوبی؟خوش می گذره انشاالله؟؟؟
خوب خدا رو شکر...
اومدم به یاد قدیم ندیما بگم:
گر در ره شهوت و هوا خواهی رفت ...
کردم خبرت که بی نوا خواهی رفت ...
.
.
.
.
شاد باشید و پیروز
یا حق
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 22 آذر 1386 ساعت 07:57 ب.ظ
با سلام...
بالاخره بعد از مدت ها تونستم آپ کنم !‌ منتظرم که با اومدنت میعادگاه رو معطر کنی‌!‌
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 22 آذر 1386 ساعت 12:32 ق.ظ
با سلام و خسته نباشید !
ما جسارت کردیم و در حضور شما باز شروع به نوشتن کردیم ! اگه بیای ممنون میشم ! [گل]
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 21 آذر 1386 ساعت 02:04 ق.ظ
سلام داش مرام .. خوبی مسلم .. پسرعمه بنده ..
امروز میخوام واست یه جمله زیبا از ترانه های مورد علاقه خودم واست بگم .. (البته با دست کاری)

فلک در قصد آزارم چرائی گلم گر نیستی خارم چرائی
تو که باری ز دوشم بر نداری میونه بار سر بارم چرائی
اگه دردم یکی بودی چی بودی اگه غم اندکی بودی چی بودی

به هر حال خیلی ممنونم که اوومدی .. با صفا ..
اینو بدون که یاد شما وجود ما رو گرم گرم میکنه...تو این شبهای سرد پائیز .. شب و روز و ساعات و ثانیه ها و سالهای خوبی پیشرو داشته باشید و باشیم .................
امتیاز: 0 0
دوشنبه 19 آذر 1386 ساعت 08:50 ب.ظ
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
امتیاز: 0 0
دوشنبه 19 آذر 1386 ساعت 04:25 ب.ظ
سلام
عزیز من این دیگه یه مثل شده که چرا با این همه هوشت خرگوش نشدی و تناسبش فقط بخاطر قافیه بندیه و هیچ ربطی به آدم باسواد و بی سواد نداره...
گلم من که همون اول بهت گفتم شوخی کردم پس اینطور خطاب کردنت درست نبود...البته من به هیچ وجه ناراحت نشدم...
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ببخشید اگه ناراحتتون کردم ...
دیگه چیزی ندارم بگم

میدونید چیه ... من عادت ندارم حرفی رو تو دلم نگه دارم ...
دوشنبه 19 آذر 1386 ساعت 01:36 ب.ظ
سلام دوست عزیز، خسته نباشی . . .

دلتنگ ناصریا آپدیت شد با :

پر از خاطرات ترک خورده ایم ....

www.deltange-naseria.blogsky.com

٭٭٭ جاوید یاد و نام ناصریا ٭٭٭

موفق باشی . . .‌ . .
امتیاز: 0 0
یکشنبه 18 آذر 1386 ساعت 03:49 ب.ظ
سلام آقای مسلم خوبین؟
ببخشید دیر اومدم...!
پست جالبی بود مخصوصاً تفسیر شما از این قضیه...!
موفق باشین
یاعلی
امتیاز: 0 0
یکشنبه 18 آذر 1386 ساعت 03:21 ب.ظ
تو حالتتتتتتتتتتتتتت خوبههههههه؟
نشنیدی می گن چرا با این همه هوشت خرگوش نشدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سوالت خیلی باحال بود
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون من خوبم به لطف شما ...
نه ............
من تا حالا اینجور چیزا رو نشنیدم ...
البته چرا از زبون آدمای بی سواد شنیدم
می دونید چیه ...
حیوون های با هوش اینان
سگ - اسب - گوریل - شامپانزه - فیل و ....
که بقیه شون رو یادم نمی آد
فقط اینو میدونم که خرگوش جز حیوانات کودن هستش نه باهوش
اینو دانشمندا میگن نه آدمای بی سواد

ببخشید که خیلی تند جوابت رو دادم ...
شنبه 17 آذر 1386 ساعت 05:45 ب.ظ
یه وقت بد نگذره
خوب از خودت و حاصل تفکرات ذهنیت تعریف می کنی ...... احتمالا شما با خرگوش نسبتی داری عزیز.......شوخی کردم
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام سمیه خانم ...
نه من با خرگوش نسبتی ندارم ...
راستی چرا از این همه حیوون خرگوش ؟؟؟
شنبه 17 آذر 1386 ساعت 09:02 ق.ظ
سلام مسلم جان خوبی شما

دوست دارم حاله باشم تا که رویت را ببوسم

دوست دارم شمع باشم تا که خود تنها بسوزم

دوست دارم لاله باشم بر سر راهت نشینم

یا شوم پروانه از شوق تو بی پروا بسوزم

دوست دارم ماه باشم تا سحر بیدار باشم

گرچه خود از تشنه کامی بر لب دریا بسوزم
امتیاز: 0 0
جمعه 16 آذر 1386 ساعت 09:20 ب.ظ
سلام.دوست عزیز...
این بی وفایی ها نه فقط بین انسانها بلکه بین تمام موجودان این دنیای پست وجود داره.حق با شماست .این آدمام خیلی زود عاشق می شن.بدون اینکه بدونن شاید قبل از اونا کسی بوده که برای رسیدن به عشقش رنجای زیادی برده.و شاید اینم نمیدونن که احتمال داره یه رزو اونا هم ترک بشن.چون این رسم این زمونه ی زشت و بی وفاست.
به هر حال ما هم جزئی از این دنیاییم و تابع قوانین بدش.
باید خودمونو بهش عادت بدیم.
با آرزوی بهترینــــــــــــها:بهــــــــــــار
امتیاز: 0 0
جمعه 16 آذر 1386 ساعت 05:18 ب.ظ
سلام عزیز
جالب وبود
خوشحال شدم که خبر کردی
به امید دیدار
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 15 آذر 1386 ساعت 06:14 ب.ظ
سلا م آقا مسلم خوبی
شما هم لینک شدی عزیز
با این آپت کلی حال کردم دوباره برو این مدلی پیدا کن بنویس
چرا بلاگ اسکای شکلک نداره؟
امتیاز: 0 0
پنج‌شنبه 15 آذر 1386 ساعت 01:21 ق.ظ
سلام داش مسلم .. آره دیگه ما هم گوسفندیم .. چه فرقی میکنه .. حالا اینارو بی خیال .. خودت در چه وضعی .. خوبی .
دمت گرم که اومدی .. خیلی با حالی ..
امتیاز: 0 0
پاسخ:
من کوچیک پسر دایی ابی هم هستم
ببخشید ... قصد توهین نداشتم
چهارشنبه 14 آذر 1386 ساعت 08:57 ب.ظ
به نام خدا

سلام مش مسلم.....

وبلاگ زیبایی دارین....

این حرف من که برات خیلی خیلی تکراریه...

متن جالبی بود..............................

خواستیم بگبم که ما هم زنده ایم...

راستی می تونم لینک موزیک رو بردارم؟؟؟؟؟؟

فعلا بای
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام محسن ...
من که همیشه میبینمت ...
ببخشید اگه به بلاگ ات سر نمیزنم....
اخه تو که از خودمی

راستی موزیک بلاگ ام مال خودته
ممنون از ابراز احساساتت
چهارشنبه 14 آذر 1386 ساعت 08:35 ب.ظ
سلام دوست خوبم.ممنون که لایق دونستی و خبرم کردی که متن زیباتو بخونم.
جالب بود.یه جورایی واقعیته.البته نمیشه ۱۰۰٪ گفت که همیشه اون ماده هه ترک میکنه و میره اما خب پیش میاد اینجوریشم.
لذت بردم.شیرین نوشته بودی.
منتظرتون هستم.
شاد باشین...
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 14 آذر 1386 ساعت 08:23 ب.ظ
مطلبت راجع به گوسفندها واقعی بود؟
به خاطر یافتن مقصر زندگی ات را تلخ و سیاه نکن
بگذار آنچه در پایان یک عشق به جا می ماند
خاطرات خوشی باشد از لحضه هایی که دیگر
برای هیچ کدامتان تکرار نخواهد شد[گل]
با تبادل لینک موافقی؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام دوست محترم ...
آره اون مطلب رو از زبون یکی از کارشناسای علم ژنتیک حیوانات شنیدم
همون لحظه. این مطلب به ذهنم خورد و کلی خندم گرفت
و گرنه این داستان عاشقی خوشبختانه ... تجربه نکردم
و امیدوارم که تجربه اش نکنم... چون به سراغ اینجور چیزا نیستم
چهارشنبه 14 آذر 1386 ساعت 03:44 ب.ظ
سلام
وبلاگ زیبایی دارید.
یه سری هم به بلاگ من بزنید.
ممنونم.
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد